In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen krijgen. Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers. Een bestaande gasleiding van Eandis die het Albertkanaal op de bodem kruist, komt zo in het gedrang voor de bouw van de nieuwe kanaalinfrastructuur. Eandis kreeg daarom een verplaatsingsbevel en moest een nieuwe kruising van het Albertkanaal verwezenlijken. Deze kruising werd uitgevoerd door middel van de toepassing Horizontal Directional Drilling, ook “gestuurde boring” genoemd.

Aurelia Picu

Author Aurelia Picu

More posts by Aurelia Picu

Leave a Reply

Member of     logo