De permanente inspanningen van Appermont om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, zijn een ‘avontuur’. Een QHSE-cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven

 

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, wordt in elke fase van een project extra aandacht besteed aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Veiligheid centraal

De veiligheid van de eigen mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. Appermont garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s pro-actief te beheersen en te verminderen. Elk ongeval, incident of beroepsziekte is onaanvaardbaar. De veiligheid van alle betrokkenen staat bij Appermont centraal. Orde, netheid en toegankelijkheid zijn legio bij de uitvoering van elk werk!