ETCS is een corrigerend rijsysteem dat de beveiliging van het spoor verbetert doordat er twee essentiële informatiestromen lopen tussen de baan- en de treinapparatuur. Enerzijds wordt hierdoor de positie van de trein bepaald, anderzijds de rijtoestemming afkomstig van de blok- of stationsbeveiliging.

Op de spoorverbinding Bilzen-Tongeren zorgt Appermont voor het maken van kabeltrajecten onder de sporen.
Op de lijn Hasselt-Diepenbeek werden L-keerwanden aan een duiker geplaatst waar vervolgens betonnen kabelbakken over geplaatst werden.
Om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen, is coördinatie met diverse partijen essentieel. Denk hierbij aan het aanvragen van de buitendienststelling van het spoor, het maken van logistieke keuzes wegens de vaak beperkte toegankelijkheid van het terrein,…
Door de jarenlange expertise in dergelijke projecten is Appermont de aangewezen partner voor dit werk.

Leave a Reply